Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych w dniach od 2 do 15 maja br. | Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych w dniach od 2 do 15 maja br.

Warszawa, 2 maja 2024 r. Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 3 073 685 akcji, tj. 5,57% wszystkich akcji Spółki o wartości 29,2 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży odbędzie się w dniach od 2 do 15 maja br. Termin rozliczenia operacji skupu akcji własnych został ustalony na dzień 22 maja 2024 r. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku jednostkowego. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.