Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w 2023 r. wyniósł 31,0 mln zł, +120% r/r | Quercus TFI S.A.

Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w 2023 r. wyniósł 31,0 mln zł, +120% r/r

Warszawa, 22 marca 2024 r. W 2023 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 31,0 mln zł zysku skonsolidowanego versus 14,1 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 118,5 mln zł wobec 93,1 mln zł przed rokiem.

Quercus TFI S.A. posiadało wysoki poziom skonsolidowanego kapitału własnego: 99,4 mln zł.

„To był udany rok dla branży TFI w Polsce. Hossa na rynkach akcji i obligacji wpłynęła pozytywnie na wyniki inwestycyjne funduszy i aktywa pod zarządzaniem, które wzrosły o 44% do 4,41 mld zł. Znakomite wyniki inwestycyjne zaowocowały wysoką opłatą zmienną na poziomie 23,8 mln zł.
Z pozytywów warto także wskazać dobre wyniki DI Xelion, który zanotował wzrost zysku z 2,6 mln zł do 3,1 mln zł.
Zgodnie z naszą strategią zamierzamy wypłacić do 100% zysku jednostkowego (29,2 mln zł) naszym akcjonariuszom w postaci skupu akcji własnych lub dywidendy.”
– komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.