Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I kwartale 2024 r. wyniósł 6,5 mln zł, +97% r/r | Quercus TFI S.A.

Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I kwartale 2024 r. wyniósł 6,5 mln zł, +97% r/r

Informacja prasowa

Warszawa, 19 kwietnia 2024 r. W I kwartale 2024 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 6,5 mln zł zysku skonsolidowanego versus 3,3 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 29,7 mln zł wobec 20,9 mln zł przed rokiem.

Quercus TFI S.A. posiadało wysoki poziom skonsolidowanego kapitału własnego: 105,8 mln zł.

„To był bardzo dobry kwartał dla branży TFI i dla nas. Kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach akcji, obligacji i metali szlachetnych. Nasze aktywa pod zarządzaniem wzrosły w br. o 15%, a zysk był blisko dwukrotnie wyższy niż przed rokiem.
Cały czas najbardziej cieszy nas poprawa wyników inwestycyjnych funduszy QUERCUS. Wiele strategii uzyskało solidne stopy zwrotu, co zaowocowało wypracowaniem rezerwy na potencjalne success fee w wysokości 11,4 mln zł. 
Najbardziej bezpieczne fundusze, jak QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału są na dobrej drodze, aby osiągnąć zakładaną stopę zwrotu +8% w 2024 r.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć DI Xelion, którego aktywa pod administracją wzrosły do 4,4 mld zł w przypadku funduszy inwestycyjnych i podobnych produktów oraz do 1,8 mld zł w przypadku portfeli asset management (odpowiednio 3,6 i 1,5 mld zł przed rokiem).”
– komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.