Amerykanie może i mają Nvidię, ale to WIG ustanowił nowy rekord | Quercus TFI S.A.

Amerykanie może i mają Nvidię, ale to WIG ustanowił nowy rekord

Komentarz z 1.05.2024 r.
dr hab. Sebastian Buczek, 
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

Polska górą – tak można najkrócej podsumować kwiecień. Bohaterem miesiąca był WIG, który ustanowił nowy rekord wszechczasów, mimo pierwszego spadkowego miesiąca na giełdach zagranicznych od października 2023 r. Po kwietniu stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +5,6%, Nasdaq +4,3%, DAX +7,1%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

WIG tym razem zaskoczył in plus. Poprawa notowań naszych blue chips, na czele z bankami, umożliwiła osiągnięcie przez WIG nowego rekordu wszechczasów 29 kwietnia na poziomie 85,4 tys. pkt. Miesiąc kończyliśmy na 84,6 tys. pkt., +7,8% w br. Z dużych spółek najlepiej zaprezentowały się: Alior (+36%) i mBank (+28%), a najgorzej PGE (-30%) i JSW (-27%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek pozostawał w pobliżu najwyższych historycznych poziomów. sWIG80 osiągnął 24,2 tys. pkt., +5,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: XTB (+68%) czy Artifex (+66%). Straciły za to: PCF (-37%) czy CI Games (-30%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia ze spadkami cen w związku z przesunięciem oczekiwań na obniżki stóp na II połowę roku. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła aż do 4,68%, niemieckich do 2,58%, a polskich do 5,71%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie powyżej +3,0% od początku roku.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen. Ropa naftowa nieco potaniała do 82 dolarów (+14%). Na wartości zyskało złoto, którego uncja kosztowała 2.303 dolarów (+11%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również wzrosła i wyniosła 26,7 USD za uncję (+11%). Podobnie było z miedzią, która istotnie podrożała do 4,6 dolarów za funt (+17%).

Kurs złotego osłabił się nieznacznie. Wpływ mogła mieć korekta na globalnym rynku akcji, przecena obligacji i umocnienie dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,33 zł (0%), dolar 4,07 zł (+3%) i frank 4,42 zł (-6%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładaliśmy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r., co się udało zrealizować. Nie wykluczamy kolejnego rekordu WIG w okresie maj-czerwiec br., ale nie zmieniamy naszej prognozy 83-88 tys. pkt. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrost rentowności tych instrumentów w kwietniu jest prawdopodobnie okazją do zajęcia długoterminowej pozycji. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.