Kwiecień należał do polskich akcji i złotego | Quercus TFI S.A.

Kwiecień należał do polskich akcji i złotego

Komentarz z 29.04.2023 r.
dr hab. Sebastian Buczek
Prezes Zarządu 
Quercus TFI S.A.

Kwiecień pozytywnie zaskoczył inwestorów, szczególnie na warszawskiej GPW. Na światowych rynkach sytuacja również rozwijała się korzystnie. Indeksy giełdowe zanotowały po kwietniu następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,6%, Nasdaq +16,8%, DAX +14,4%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

Wykres 1

Źródło: stooq.pl

Polskie akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. WIG osiągnął najwyższy poziom od roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 2022 r. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Santander (+30%) i Allegro (+30%), a najgorzej JSW (-26%) i CDR (-13%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

Wykres 2

Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 20,8% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+235%), Cognor (+132%) czy Artifex (+131%). Straciły za to: Bumech (-40%) czy Ten Square Games (-35%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

Wykres 3.

Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji sytuacja była stabilna. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,89%, amerykańskich do 3,43%, a niemieckich nieco wzrosła do 2,32%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują bardzo dobre wyniki inwestycyjne. 

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

wykres 4

Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z niewielkimi wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała nieznacznie do 77 dolarów (-4% w br.). Złoto podobnie nieco podrożało i kosztowało 1.999 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zyskała na wartości do 25,2 USD za uncję (+5%). Miedź potaniała do 3,89 dolarów za funt (+2%).

Notowania złotego istotnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,59 zł (-2% w br.), dolar 4,16 zł (-5%) i frank 4,66 zł (-2%). 

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

wykres 5

Źródło: stooq.pl

Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawić, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić mogą także pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, ale stoimy na stanowisku, że decydenci nie pozwolą na rozszerzenie się tego czynnika ryzyka na cały sektor bankowy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. 
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.