Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2024 r. wyniosły 4,59 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2024 r. wyniosły 4,59 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2024 r. wyniosła 4 586,8 mln zł (wobec 4 408,9 mln zł na koniec 2023 r.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2024 r. składało się 3 765,8 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,7 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 53,1 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ*, 48,4 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 82,5 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 202,8 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 347,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2023 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na koniec I 2024 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I 2024 r.
QUERCUS short              24,3 38,3 3,48%
QUERCUS Tech lev 5,4 4,4 3,45%
QUERCUS Global Balanced                  218,2 222,9 2,49%
QUERCUS Global Growth                      40,6 34,5 2,43%
QUERCUS Multistrategy FIZ   62,9 60,2 1,42%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 515,5 612,0 1,35%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1204,50 1335,7 1,26%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 48,4 48,4 1,26%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 354,2 334,6 0,81%
QUERCUS Stabilny      225,3 225,3 0,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ*              53,1 53,1 -
Acer Multistrategy FIZ*         82,5 82,5 -
Private Equity Multifund FIZ*            4,8 4,8 -
QUERCUS Agresywny 656,3 645,4 -0,06%
QUERCUS Gold 139,1 137,0 -0,38%
QUERCUS Silver 51,9 53,8 -3,01%
QUERCUS lev 169,4 121,9 -5,51%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 29.12.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 19.01.2024 r.

„Styczeń był bardziej zróżnicowany na rynkach finansowych w porównaniu z wzrostowymi listopadem i grudniem. Rynki akcji na świecie kontynuowały tendencje zwyżkowe. Padły nowe rekordy wszechczasów na S&P500 i DAX. Tymczasem polskie akcje skorygowały część fali wzrostowej, rozpoczętej w październiku 2023 r. Ale zacznijmy od giełdowych indeksów na świecie. W pierwszym miesiącu nowego roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +1,6%, Nasdaq +1,0%, DAX +0,9%.
Nasz WIG zniżkował o 1,3% do poziomu 77,4 tys. pkt. Głównymi powodami mogły być chęć realizacji zysków przez inwestorów po wcześniejszych wzrostach oraz zamieszanie polityczne. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Orange (+5%) i PKO BP (+4%), a najgorzej Pepco (-16%) i Cyfrowy (-12%).
Szeroki rynek polskich spółek zaprezentował się lepiej. sWIG80 osiągnął 22,9 tys. pkt., bez zmian w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: Altus (+41%) czy Artifex (+34%). Straciły za to: Text (-15%) czy CI Games (-14%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia ze spokojną realizacją zysków. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła nieznacznie do 3,91%, niemieckich do 2,16%, a polskich do 5,23%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze powyżej 1% w samym styczniu.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 76 dolarów (+6%). Złoto z kolei minimalnie potaniało i kosztowało 2.067 dolarów za uncję (-0%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – skorygowała się bardziej i wyniosła 23,2 USD za uncję (-4%). Miedź nie zmieniła ceny i kosztowała 3,9 dolarów za funt (+0%).
Kurs złotego wahał się. Kursy walut wynosiły: euro 4,33 zł (-0%), dolar 4,00 zł (+2%) i frank 4,64 zł (-1%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu wyniosło +157 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Balanced (+2,49%), QUERCUS Global Growth (+2,43%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+1,35%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+1,26%). 
Według wstępnych szacunków, na koniec stycznia 2024 r. DI Xelion posiadał ponad 4,1 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów (w przypadku S&P500 prognoza sprawdziła się już w styczniu). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, mimo niezbyt udanego startu. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele, a także możliwa recesja w amerykańskiej gospodarce (dane za 4Q23 były jednak lepsze od oczekiwań).”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.