Rok 2023: oczekiwana znacząca poprawa sytuacji na rynkach finansowych | Quercus TFI S.A.

Rok 2023: oczekiwana znacząca poprawa sytuacji na rynkach finansowych

Warszawa, 15 grudnia 2022 r. Zarządzający Funduszami QUERCUS zakładają, że po trudnym 2022, przyszły rok może być udanym okresem dla inwestorów. Zyski powinny zapewnić zarówno obligacje, jak i akcje. Pozytywne stopy zwrotu mogą zapewnić także metale szlachetne.

„Kończy się rok 2022. Do historii rynków finansowych przejdzie jako wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy rok w ostatnim stuleciu, kiedy zarówno w przypadku amerykańskich akcji , jak i obligacji , inwestorzy zanotowali dwucyfrowe straty.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny Quercus TFI S.A.

Zarządzający Funduszami QUERCUS z większym optymizmem patrzą na rok 2023 i zwracają uwagę na następujące czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na rynki finansowe w kolejnych kwartałach:

ZEWNĘTRZNE
+ Stopa inflacji na świecie osiąga właśnie apogeum, po czym stopniowo zacznie opadać
= Banki centralne zakończą normalizację polityki pieniężnej w 1Q23
= Globalna gospodarka najprawdopodobniej wejdzie w płytką recesję w 1H23 -> korzystne dla obligacji
+/- Zyski spółek są (ciągle) na wysokich poziomach, ale mogą się pogorszyć w kolejnych kwartałach
+ Chiny powinny zacząć wspierać swoją gospodarkę, zakończenie polityki zero-covid

WEWNĘTRZNE
-/+ Poważnym czynnikiem ryzyka jest sytuacja geopolityczna w naszym regionie, ale jest szansa na zawieszenie broni w Ukrainie w trakcie 2023 r.
= Stopa inflacji osiągnie apogeum w 1Q23, po czym stopniowo zacznie opadać
= Koniec podwyżek stóp w Polsce, dynamika polskiego PKB zaczęła obniżać się -> korzystne dla polskich obligacji
? Brak środków unijnych i przedwyborcze pomysły polityków
+/- Wyceny większości polskich spółek są niskie z długoterminowej perspektywy, relatywnie niższe niż na rynkach rozwiniętych, acz wyniki mogą pogarszać się
+/- Środki z PPK systematycznie zasilają GPW; przyszłość OFE czynnikiem ryzyka w 2024 r.
= Wskaźniki nastrojów inwestorów zneutralizowały się
+ Historia cykli dostarcza coraz więcej pozytywnych wskazówek

„Wiele czynników, które napędzało inflację w br., znajdzie się w defensywie. Na przykład ceny surowców energetycznych powinny wracać w kierunku bardziej naturalnych poziomów. Spowolnienie lub płytka recesja w globalnej gospodarce będzie także pomagać w rozładowaniu napięć inflacyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że banki centralne, na czele z amerykańskim Fed, zakończą proces podnoszenia stóp proc. w I kwartale. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na ten moment, nadając mu już nazwę Fed pivot.” – komentuje Mariusz Zaród, Zastępca Dyrektora Inwestycyjnego w Quercus TFI S.A.

„Rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się wyraźnie poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą, która mogłaby wywołać kolejną falę spadkową na rynkach.” – podsumowuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny Quercus TFI S.A.