Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za maj wyniósł -0,57%. Okazje inwestycyjne, jakie powoduje rozwój AI, przenoszą skupienie inwestorów na USA kosztem innych rynków.

QUERCUS Agresywny i QUERCUS Stabilny z 4 gwiazdkami od Analizy.pl

Dwa nasze czołowe subfundusze uzyskały właśnie czwartą gwiazdkę ratingową od Analizy.pl i znalazły się w gronie najlepiej ocenianych produktów. 

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W maju subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +3,79% wobec benchmarku na poziomie -1,07%.

Quercus TFI S.A. prowadzi skup akcji własnych do 15 czerwca br.

Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 1.327.952 akcji, tj. 2,35% wszystkich akcji Spółki o wartości 12,6 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W maju zyskał 0,83%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 5,61%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2023 r. wyniosły 3,3 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł (wobec 3 249,9 mln zł na koniec kwietnia br.).