Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2023 r. wyniosły 3,12 mld zł | Quercus TFI S.A.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2023 r. wyniosły 3,12 mld zł

Warszawa, 2 marca 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2023 r. wyniosła 3 121,2 mln zł (wobec 3 155,4 mln zł na koniec stycznia br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2023 r. składało się 2 467,1 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,0 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 50,3 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 56,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 140,9 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 272,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. II 2023 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-II 2023 r.
QUERCUS Gobal Growth                       14,3 19,1 8,38%
QUERCUS Stabilny    181,0 200,1 7,89%
QUERCUS Absolute Return FIZ                               42,5 45,7 7,57%
QUERCUS Agresywny                                  311,4 343,7 6,49%
QUERCUS lev         98,2 99,0 4,52%
QUERCUS Multistrategy FIZ    64,1 61,4 4,33%
QUERCUS Global Balnced   258,0 256,4 2,80%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 245,7 261,4 2,62%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 50,0 50,3 2,53%
QUERCUS Obligacji Skarbowych            342,1 347,3 2,25%
QUERCUS Ochrony Kapitału                                     662,90 676,8 2,00%
QUERCUS Gold                                 154,6 152,1 1,00%
Private Equity Multifund FIZ*                      6,7 6,7 0,00%
QUERCUS short             68,4 55,3 -0,69%
Acer Multistrategy FIZ 62,2 56,2 -9,57%
QUERCUS Silver 64,5 56,0 -11,47%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.12.2022 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 08.02.2023 r.

„Luty nie był już tak łaskawy dla inwestorów, jak styczeń, chociaż udało się utrzymać część zdobyczy z poprzedniego miesiąca. Fala wzrostowa, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, zaczęła słabnąć. Jednym z powodów były dane makroekonomiczne, z których można było wyciągnąć wniosek, że proces podnoszenia stóp proc. w Stanach Zjednoczonych i Europie może przedłużyć się. Optymizmem nie napawała także smutna rocznica wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej i niepewność co dalszych losów konfliktu wskutek niejednoznacznych sygnałów wysyłanych przez niektóre kraje zachodnioeuropejskie. Dobrze zaprezentowały się rynki brytyjski i francuski, w przypadku których padły nowe rekordy notowań. Główne indeksy giełdowe zanotowały po lutym następujące stopy zwrotu: S&P500 +3,4%, Nasdaq +9,5%, DAX +10,4%.
Polskie akcje nieco straciły na wartości. WIG osunął się do 60,2 tys. punktów, zyskując jednak 4,7% od początku roku. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Allegro (+16%) i Santander (+15%), a najgorzej CCC (-17%) i LPP (-12%).
Szeroki rynek polskich spółek nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł aż o 12,0% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Sfinks (+130%), Cognor (+80%) czy Sygnity (+45%). Straciły za to: Bumech (-26%) czy Datawalk (-14%).
Na rynkach obligacji, w tym na naszym, doszło do korekty notowań. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 6,53%, amerykańskich do 3,93%, a niemieckich do 2,64%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze spadkami cen. Ropa naftowa potaniała do 77 dolarów (-4% w br.). Złoto skorygowało się i kosztowało 1.837 dolarów za uncję (+1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – znacznie potaniała do 21,1 USD za uncję (-12%). Miedź nieco osunęła się do 4,09 dolarów za funt (+7%).
Notowania złotego osłabiły się jedynie do USD, w rytm relacji EURUSD. Kursy walut wynosiły: euro 4,70 zł (+0% w br.), dolar 4,45 zł (+2%) i frank 4,72 zł (+0%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło -3 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Stabilny, który zyskał +7,89%.
Według wstępnych szacunków, na koniec lutego 2023 r. DI Xelion posiadał 3,6 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,3 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawić, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny z kolei mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą.”
– komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.