Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Aktywa QUERCUS Agresywny przekroczyły 0,5 mld zł

Wartość aktywów netto subfunduszu QUERCUS Agresywny przekroczyła 0,5 mld zł. QUERCUS Agresywny istnieje od 28 marca 2008 r. Od samego początku osiąga wyróżniające wyniki inwestycyjne.

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal kontynuuje swoją wzrostową ścieżkę, a wyniki przekraczają oczekiwania. We wrześniu zyskał 0,53%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 9,08%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Wrzesień przyniósł kontynuacje korekty zapoczątkowanej w sierpniu. Od końca lipca indeks WIG spadł z poziomu swojego szczytu o około 10% (wykres poniżej). W tym samym okresie stopa zwrotu z Funduszu była dodatnia i wyniosła +1,4%.

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

W okresie I-IX 2023 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +10,35%, co należy uznać za wynik dobry. Od początku istnienia Fundusz zyskał 67,65%.

Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2023 r. wyniosły 3,82 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2023 r. wyniosła 3 820 ,8 mln zł (wobec 3 695,6 mln zł na koniec sierpnia br.). 

Zbigniew Jakubowski zostanie Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. od stycznia 2024 r.

NWZA Quercus TFI S.A. przyjęło uchwałę o powołaniu Zbigniewa Jakubowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od stycznia 2024 r.