Aktualności | Quercus TFI S.A.

Aktualności

Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W czerwcu zyskał 0,81%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 6,46%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych.

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W czerwcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +5,31% wobec benchmarku na poziomie +5,81%.

Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału

Ostatnie posiedzenia RPP nie przyniosły zmian w kształtowaniu się polityki pieniężnej w naszym kraju. Rada utrzymała główną stopę proc. na poziomie 6,75%

Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

Wynik subfunduszu QUERCUS Global Balanced za czerwiec wyniósł +1,95%. Choć rynek akcji ochoczo przystąpił do odrabiania strat z pierwszej połowy zeszłego roku, to entuzjazm nie udzielił się globalnemu rynkowi obligacji.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy z dużym awansem w rankingu Analizy.pl

Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu funduszy dłużnych uniwersalnych (łącznie jest na polskim rynku aż 50 takich funduszy) prowadzonym przez Analizy.pl, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy awansował na pierwsze miejsce, otrzymując najwyższą ocenę 5a.

QUERCUS Agresywny wyróżniony przez Analizy.pl

Nasz flagowy fundusz polskich akcji został wyróżniony przez Analizy.pl w zestawieniu najlepszych funduszy z najwyższą alfą (miarą jakości zarządzania).